Financirano od strane

O PROJEKTU

Lokalna razvojna agencija Pins partner je u projektu „Go remote: Istraži potencijal koji pruža rad na daljinu!“.

Tijekom 2020. godine Covid-19 utjecao je na radni život diljem svijeta na dva značajna načina:

1) nezaposlenost, osobito među mladima, naglo je porasla

2) rad na daljinu postao je "nova normalnost"

"Go Remote" nudi rad na daljinu i hibridni rad kao alat za pomoć mladima u ruralnim područjima s foksom na NEET populaciju.

Tijekom ovog projekta razvit ćemo edukacije/treninge za rad na daljinu i hibridni rad, kao i pomoći mladima da se zaposle.

Projekt koristi bespovratna sredstva u iznosu od 1.168.039 € financirana od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem Fonda za bespovratna sredstva EEA-a i Norveške za zapošljavanje mladih. Zemlje korisnice sredstava ovog projekta uz Hrvatsku su Latvija, Cipar i Bugarska.

Cilj projekta je smanjiti nezaposlenost mladih u Europi. U sklopu navedenog projekta održat će se besplatni online treninzi.

Lokalni treninzi na hrvatskom jeziku za zanimanja: Software Tester i Digital Media officer

Internacionalni trening na engleskom jeziku za: Digital Marketing

Primajte newsletter na e-mail

Želite li biti u tijeku s najnovijim mogućnostima? Prijavite se ovdje!